Optimalisatie van uw borderellen van platen het minimaliseren van uw afval voor beter productiviteit

Wanneer het project in woodLAB CAD afgewerkt is , wordt een lijst van materiaal (BOM)aangemaakt. De lijst wordt gerecupereerd in .txt formaat en wordt automatisch in woodLAB PLAN geimporteerd.

QPLAN is een optimisatieprogramma voor het zagen van platen:

Beheer van borderellen en optimlisatie interfacee

Het onmisbare instrument voor het optimiseren van zaagplannen > Voorafgaande berekening van TIJD en RESTSTUKKEN

 • Onbeperkte stukformaten
 • Onbeperkte plaatformaten
 • Beheer multimaterialen / multidiktes
 • Beheer kopsneden en z sneden
 • Beheert haaksheid van formaten
 • Beheert de bladdikte en de draadrichting
 • Voorzicht van resultaat
 • Kanten en extramaat (i.v.m. dikte van kanten)
 • Geeft het aantal nodige platen en de nodige zaagplannen op
 • Wizard import / export Microsoft Excel en ASCII
 • Wizard afdruk etiketten
 • Geeft de effectief nodige materialen op voor het afgebeelde zaagplan op het scherm of voor de totale optimalisatie
 • Afdrukken van zaagplannen en samenvatting voor het beheer materiaal
 • Geavanceerde eco.berekening (Microsoft Excel)
Bezoek de website van woodLAB PLAN

Optimalisatie

Biedt een optimale oplossing die rekening houdt met de technische eigenschappen van de machine, de spaarzaamheid van het materiaal en een optimale verzaging. Garandeert het juiste aantal gevraagde stukken en laat eventueel een overschot toe.

De keuze van het beste formaat

Bij de optimalisatie worden de formaten, ingebracht door de operator zo gekozen, dat een minimum aan reststukken bekomen wordt.

Technologïe

Individueel beheer van het draadrichting, van de plaats van de onderdelen om het uitladen makkelijk te maken. Keuze van zaagrichting. Keuze van zaagrichting, horizontaal of verticaal of willekeurig. Beheert voorsneden.

Gegevens voor het verzagen

De sequensen voor het verzagen worden geleverd met een gedrukt verslag en/of onder numerieke vorm CN.

Koppeling met andere programma’s

De gegevens met betrekking tot het magazijn of tot de productie kunnen ingevoerd worden via ASCII of Excel documenten vanaf standaard- of persoonlijke gegevens.

Afdruk en verslag

Afdrukken van de zaagplannen (één per pagina), de multiplannen (*), de samenvatting, de kosten van de optimalisatie (*) , het afdrukken van de etiketten en van de barcoden.

Deviezen en kostprijs

Berekent de kostprijs van het gebruikte materiaal en afval in verband met reststukken. <

Afkantbanden

Bepaalt de kanten die moeten geplakt worden op elke zijde van het stuk.

AFDRUKKEN VAN ETIKETTEN

Dit is een van de belangrijkste functies om een perfecte communicatie met de werkplaats en de overdracht van informatie over de verschillende bewerkingsstappen te garanderen..
VIA DE OPDELZAAG
In dit geval heeft het bestand verzonden vanuit woodLAB PLAN met de zaagschema's alle informatie voor de labels.
VIA QA\LABEL
Vereist een Windows 10 "-tablet op de zaag en een etiketprinter die op de tablet is aangesloten.