IronCAD Professionaliseer met 3D software voor houtbewerking

Professionaliseer met software

De toekomst is digitaal. Dat hoorde je al. Het geldt voor alle sectoren, ook de schrijnwerkerij. Het bedrijfsproces automatiseren zal je efficiëntie, je productiviteit en je concurrentiekracht vergroten en de groei van je bedrijf stimuleren.

Een gestroomlijnd bedrijfsproces

De schrijnwerksector is een creatieve sector met een warm hart voor machines en veel passie voor de stiel. Voor software en planning blijkt de liefde soms minder groot, maar we kunnen niet om het toenemende belang heen. Investeren in software wordt hoe langer hoe meer een noodzaak. We zetten de voordelen op een rij en helpen enkele hardnekkige misverstanden de wereld uit. We zoomen in op software die de schrijnwerker ondersteunt in zijn bedrijfsproces. Plaatoptimalisatiesoftware, Computer Aided Design (CAD) en Computer Aided Manufacturing (CAM) spelen daarin een belangrijke rol, maar ook het belang van goede Enterprise Resource Planning (ERP) mag niet onderschat worden.

Automatisering, maar geen standaardisering

Met software automatiseer je verschillende aspecten van je bedrijfsproces. Wat je kunt automatiseren, verloopt vervolgens sneller en efficiënter. Automatiseren hoeft echter niet gelijk te staan aan standaardiseren. Hier kunnen we meteen komaf maken met een eerste mythe. Schrijnwerkers die maatwerk leveren en dus zelden twee keer hetzelfde product ontwikkelen, denken vaak dat investeren in software weinig zin heeft. Ook al is het eindproduct geen twee keer hetzelfde, de werkwijze is dat vaak wel en ook de berekeningen die uitgevoerd moeten worden, zijn vaak gelijkaardig. Software zal belangrijke schaalvoordelen opleveren. Ze voert die berekeningen veel sneller en nauwkeuriger uit, met veel minder risico op menselijke fouten. Sommigen hebben het over een verdubbeling van de productiecapaciteit, anderen over een verdrievoudiging. Vast staat dat het rendement aanzienlijk zal verhogen. Schrijnwerkers houden zich graag bezig met het afleveren van een mooi en kwalitatief resultaat. Aan vakmanschap is er in België geen gebrek. Wie een succesvol bedrijf uit de grond wilt stampen, moet ook nagaan hoe hij die kwalitatieve productie zo efficiënt mogelijk kan organiseren. Software biedt voordelen tijdens de verkoop, het ontwerp, de productie en de administratieve opvolging van de projecten, zowel naar de eigen organisatie als naar de klant toe.

Sneller ontwerpen en verkopen

Elk project start met een ontwerp en dat vraagt tijd. Maak je die tekening onmiddellijk in parametrische CAD/CAM software dan win je nadien wel tijd tijdens elke stap van je verdere productieproces. Een eerste voordeel van dergelijke Computer Aided Design software zit hem in de presentatie naar de klant toe. Klanten verwachten een visueel aantrekkelijke 3D weergave van het ontwerp. Liefst nog een fotorealistische 3D rendering die een goed beeld geeft van het resultaat dat ze mogen verwachten. Wie voor een parametrisch systeem kiest, kan op een heel efficiënte manier wijzigingen in het ontwerp doorvoeren. Enkele parameters wijzigen, volstaat dan om het volledige ontwerp automatisch aan te passen. Met bepaalde CAD/CAM software kan je ook automatisch 2D doorsnedes generen. Die tweedimensionale technische tekeningen blijven immers belangrijk in de contacten met architecten en het atelier. Alle tekeningen integreren in één associatief systeem levert een enorme tijdswinst op en reduceert de kans op fouten aanzienlijk. Breng je wijzigingen aan in de 2D weergave, dan zullen die ook geïntegreerd worden in het 3D object en omgekeerd. De software kan daarnaast ook automatisch de nodige stuklijsten, zaaglijsten en etiketten generen, kortom alle informatie die je nodig hebt om je productie in goede banen te leiden.

fficiënter produceren

Met een CAD/CAM pakket kan je de CNC machines ook gaan aansturen vanuit de software. CNC machines vinden hoe langer hoe meer ingang. Het vraagt een aanzienlijke investering, maar zorgt voor een hogere productiviteit. Je kunt meer werk verzetten, met minder mensen. De doorlooptijd wordt korter en er wordt minder kostbaar materiaal verspild doordat er minder kans is op menselijke fouten. Eens afgeschreven, produceer je bovendien op een heel kostefficiënte manier. Een beperkte productieruimte hoeft tegenwoordig geen grote struikelblok meer te zijn. De toestellen worden steeds compacter en er zijn modellen die specifiek ontworpen werden voor kleinere ateliers. Ook de aan populariteit winnende nesting methode helpt je plaats te besparen aangezien je geen afzonderlijke zaagmachine meer nodig hebt. Met software die nesting ondersteunt, kan je in één beweging de onderdelen optimaliseren, bewerken en uitfrezen. Plaatoptimalisatie software zorgt ervoor dat je plaatafval tot een minimum kunt beperken. Geen overbodige luxe, grondstoffen zijn immers duur en ecologie wint aan belang.

Zorgeloze administratie

Naast het computergestuurde design (CAD) en de computergestuurde productie (CAM), kan software je ook helpen om al je overkoepelende bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Je kunt vanuit de tekening een gedetailleerde voorcalculatie opmaken, die je een duidelijk beeld geeft van de benodigde materialen, werkuren en machines. Het zorgt ervoor dat je op een betrouwbare manier een kostprijs kan berekenen en snel offertes en facturen kunt opmaken en opvolgen. Er kan een koppeling met de stock voorzien worden zodat je na een akkoord van de klant automatisch het nodige materiaal uit de stock kunt reserveren of bestellen bij je leveranciers. Je weet precies hoe lang het duurt om een bepaald stuk te produceren, waardoor je beter kunt plannen en een duidelijker beeld krijgt van je productiecapaciteit. Een koppeling met je boekhouding zorgt ervoor dat je op elk moment een goed beeld hebt van de financiële stand van zaken en je rendabiliteit.

Stimuleer creativiteit en vakmanschap

Er wordt wel eens geopperd dat digitalisering het einde van het echte vakmanschap betekent. Als je met een simpele druk op de knop objecten kunt ontwerpen en produceren, hoeft er immers nauwelijks denkwerk aan te pas te komen. Toch blijft creativiteit volgens de experten onontbeerlijk als je als schrijnwerker het verschil wilt maken. Er is eerder een verschuiving van het vakmanschap naar de ontwerpfase. Wie ontwerpt, moet een sterk ruimtelijk inzicht hebben en het ontwerp al in 3D voor zich zien. Alles kan getekend worden, maar niet noodzakelijk gerealiseerd. Hij of zij moet de machines in het atelier goed kennen: wat kunnen ze aan, wat zijn de beperkingen en hoe kan daar creatief mee omgesprongen worden. Sommige machines kunnen de meest complexe ontwerpen aan waardoor je objecten kunt maken die je manueel nooit had kunnen realiseren. Eens het ontwerp op punt staat, is er minder kennis nodig om de uiteindelijke productie in goede banen te leiden. Een medewerker die uitvalt, zal dan ook minder impact hebben op je productiviteit. Minder tijd moeten besteden aan de operationele taken zorgt ervoor dat je meer tijd kunt investeren in je strategie en de groei van je bedrijf.

Kies software maat van jouw bedrijf

Er is veel software op de markt en elk type heeft zijn voor- en nadelen. Informeer je grondig voor je investeert en ga na wat voor jouw bedrijf belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld specifieke parametrische software voor het ontwerpen van trappen of kastjes. Na het ingeven van een aantal parameters stelt de software het ontwerp verder op punt. Bijzonder interessant voor schrijnwerkers die zich toeleggen op een specifieke niche. Wie in verschillende niches actief is, heeft misschien meer baat bij algemenere CAD/CAM software die initieel meer programmeerwerk vraagt, maar waarmee je dan wel zowel ramen, deuren, trappen als kasten kan produceren. Hou ook rekening met je toekomstvisie en zorg ervoor dat de software kan meegroeien met je bedrijf. Misschien wil je nu al investeren in een goed tekenprogramma, maar nog niet in een geautomatiseerde productie. CAD/CAM software is vaak modulair opgebouwd waardoor je initieel enkel de CAD module kunt aankopen. Wanneer je klaar bent om te investeren in CNC machines, hoef je dan enkel nog de CAM module te laten activeren. Daarna kan je de productie gaan aansturen vanuit het tekenprogramma dat je intussen onder de knie hebt en waarin alle nodige data al verzameld is.

Het belang van opleiding en service

Software kan je ver brengen, maar het blijft een werkmiddel dat op een correcte manier ingezet moet worden als je de investering maximaal wilt laten renderen. Een goede opleiding is dus cruciaal. Kies voor een erkend opleidingscentrum zodat je van eventuele financiële tegemoetkomingen gebruik kunt maken. Zorg er ook voor dat de lesgever een pedagogische achtergrond heeft zodat hij of zij de complexe materie op een goede manier kan aanbrengen. Een goede service is ook cruciaal om je project te laten slagen. Kies voor een leverancier die je grondig informeert, die vlot bereikbaar is en die een goede dienst na verkoop aanbiedt. Korte communicatielijnen en regelmatige updates kunnen het verschil maken en vermijden dat je machines moeten stilliggen.