IronCAD Automatisk programmering för CNC | woodLAB CAM
CAM biesse cnc bNest CAM busellato cnc CAM cosmec cnc CAM holzher cnc CAM homag cnc CAM masterwood cnc CAM scm cnc

Helautomatisk CAM för din CNC Homag, Biesse, Morbidelli etc

woodLAB CAM Logo woodlabCAM

Fördelen med att investera i en oberoende CAM-lösning är uppenbar. Till exempel om du vill integrera flera CNC-maskiner från flera olika tillverkare i ditt snickeri. Eller om du vill fortsätta använda befintliga processer och inte störa ditt produktionsflöde. En oberoende CAM-lösning som woodLAB CAM är då den bästa lösningen.

woodLAB CAM-gränssnitt

woodLAB CAD vänder sig till snickare som har ett numeriskt styrt maskinbearbetningscenter, även kallat CNC (Computer Numerical Control).

WoodLAB CAM är oskiljaktigt från woodLAB CAD och är en helt automatiskt CAM som också kallas: "black box". Det handlar alltså inte om en CAM med ett programmeringsgränssnitt som Alphacam, Mastercam etc.

woodLAB CAM fungerar utifrån regler som används för att tolka olika maskinbearbetningar och borrningar som skickas av woodLAB CAD när det gäller:

 • Verktyg tillgängliga för CNC
 • Egenskaper för maskinbearbetningscentret

Alla de här reglerna har skapats av tekniker under installationen av woodLAB CAM hos snickaren. Men det är mycket enkelt att ändra dem eller skapa nya.

woodLAB CAM måste installeras på en postprocessor som motsvarar den som driver snickarens maskinbearbetningscenter. woodLAB CAM tar fram produktionsprogrammen direkt på det språk som maskinen använder.

Grundläggande principer för postprocessorer


SKAPA REGLER OCH FASER

Operatören kan definiera regler för maskinbearbetning i förhållande till den geometriska informationen (djup, typ av bana, etc), antingen utifrån filnamnet eller materialet, etc. Till exempel kan vi tilldela en diamantskärare på ett material och en Widia-skärare på ett annat.

TABELL FÖR VERKTYG

Tillåter en maximal associeringsfrihet mellan verktygsnamn som ska användas i CAD och de som monteras på CAM. I detta läge behöver inte operatören som arbetar i CAD känna till hur maskinen är inställd och om flera maskiner är tillgängliga är det inte nödvändigt att dubblera kodningen av verktygen.

woodLAB CAM nesting interface

När projektet väl är klart i woodLAB CAD, med ett enkelt klick, kommer operatören att skapa alla nödvändiga program automatiskt för att tillverka varje del! Om operatören önskar har han alltid möjlighet att ändra maskinbearbetningen (exempelvis in- och utgångar) med applikationen som tillhandahållits av maskinens tillverkare.

woodLAB CAM tillhandahåller dock ett minimalistiskt gränssnitt som gör att maskinoperatören kan programmera viss maskinbearbetning enkelt med hjälp av wizard. woodLAB CAM kommer som ett stöd till woodLAB CAD och kan inte på något sätt ses som en komplett CAM.

kompatibel med bNest

Postprocessorer som för närvarande finns tillgängliga:

 • Alberti (TPA)
 • Biesse (Biesseworks)
 • Biesse (XNC)
 • Biesse (Cid)
 • Biesse (CNI)
 • Biesse (Cix - BSolid)
 • Busellato Genesis Evolution
 • Busellato Genesis W95
 • Campus (Holzher)
 • Cosmec
 • Giben by Anderson (Syntec - Fanuc)
 • Giben by Anderson (Syntec - ISO)
 • Holz Her (DXF 3D)
 • Homag Weeke (Woodwop)
 • Masterwood
 • Morbidelli (Xylog)
 • Morbidelli (Xylog Plus)
 • Multicam
 • Putsch Meniconi
 • SCM (Xylog Plus)
 • TwinCAM (DXF 3D)
 • Uniteam (TPA)
KONFIGURATION AV MASKINEN
.

Används för att definiera maskinens speciella egenskaper: arbetskoordinater, maximalt antal varv på borrchucken, koordinater för verktygsbyte etc.

TABELL ÖVER ASSOCIERING AV MASKINER

Tillåter programmering av arbete till speciella redskap definierade av operatören. Vid en skärning kan vi till exempel koppla en maskinbearbetning som inte går från ena änden till den andra, men från en punkt i mitten till den andra änden för att slutföra maskinbearbetningen. Det gör att vi kan undvika att bladet skadar kanten på slutet. Att ta fram detta direkt på CAD skulle vara dyrt och kräva programmering av två maskinbearbetningar som definierar riktningar etc. Hantering av maskinbearbetning kan programmeras direkt av Quality Industriale.

ÄNDRINGAR AV PARAMETRAR

Vi presenterar den visuella grafiken över delarna med alla deras maskinbearbetningar för operatören. På sidan av den grafiska återgivningen visar vi alla maskinbearbetningar med deras geometriska och tekniska parametrar, sorterade efter sida. Tack var den kontextuella menyn går det att tilldela de olika operationerna nya geometriska egenskaper, andra verktyg som definieras av CAD eller nya geometriska verktyg utan de tekniska egenskaperna som vi håller på att skapa. Det är bland annat möjligt att ändra riktningen för maskinbearbetningen eller bladet, definiera en ny typologi över in- och utgång, införa upprepade passager, ändra delens placering på maskinen och/eller vända på den. Aktivering eller ej av kalibrering. Ändringarna kan göras antingen innan delen tagits fram eller i korrigeringsläge när den automatiska framtagningen gjorts.