woodLAB PLAN Logo woodlabPLAN

När projektet avslutats i woodLAB CAD tar vi fram en lista över material (BOM). Sedan tas förteckning över utsågning fram i txt-format och importeras automatiskt till woodLAB PLAN!

woodLAB PLAN optimerar panelskärning:

Programvaruinterface för hantering av debetlistor och för skärning av optimering

Ett oumbärligt verktyg för att optimera sågningsskisserna > Möjliggör kontroll av TID och RESTBITAR

 • Begränsat antal delar
 • Begränsat antal panelformat
 • Hantering av flera material och tjocklekar
 • Visar huvudsnitt och Z snitt
 • Respekterar rätvinkligheten
 • Hanterar tjockleken på bladet och trådens riktning
 • Integrerad förhandsvisning av de erhållna resultaten
 • Kant och överskott (tjocklek kanter)
 • Wizard import / export Excel? och ASCI
 • Wizard utskrift av etiketter
 • Indikerar antal använda paneler och nödvändiga ritningar
 • Ger information om den faktiska användningen av materialet, antingen för ritningen som visas på skärmen eller för all optimering
 • Utskriftsritningar och sammanfattning av materialleverans
 • Avancerad ekonomisk kontroll

Optimeringsfunktion

Tillhandahåller den optimala lösningen genom att ta hänsyn till maskinens tekniska egenskaper, materialekonomi och enkelheten i omvandlingen. Garanterar en produktion av det exakta antalet begärda delar eller tillåter eventuellt ett överskott. (*).

Val av bästa format

Optimeringsfunktion väljer, bland formaten som användare föreslagit, de format som genererar minst restbitar.

Teknologi

Individuell hantering av trådens riktning och delarnas disponering för att underlätta avlastning av maskinen. Val av prioriterad sågriktning genom att gynna skapandet av en vertikal eller horisontal sågning. Hantering av för-skärning.

Data för sågningen

Sågsekvensen är försedd med den tryckta rapporten och/eller i CNC-format.(*)

Samarbete med andra programvaror

Lager- eller produktionsdata kan importeras eller exporteras som ASCII-kod eller Excel från en tablå i standardformat eller anpassat format (*).

Utskrift och rapporter

Utskrift av ett unikt sågschema, utskrift av flera scheman (*), utskrift av sammanfattningen, utskrift av optimeringskostnader(*), utskrift av etiketter och streckkoder.(*)

>Beräkning och offert för kostnader

Beräknar kostnader för det använda materialet och förluster för restbitarna (*)

Kanter

Bestäm kanter att klistra fast på varje sidan av delen.

Mer info: www.woodlabplan.eu