La modélisation 3D directe comme la pâte à modeler | IronCAD.

IRONCAD DESIGN COLLABORATION SUITE


Kraftfullt och komplett CAD-system

IRONCAD är ett kostnadseffektivt 3D CAD-system för maskinkonstruktion, produktionsutrustning, fixturer, teknisk försäljning, inredning och layout. Med IRONCAD kan alla konstruera snabbare, mer fritt och intuitivt. Skapa i 3D och avbilda enkelt på associativa 2D ritningar. IRONCAD ger utmärkt stöd för den viktiga konceptfasen och även sena oplanerade förändringar utan mängder av error – vilket är ett stort problem och dold kostnad i traditionella lösningar. Dessa problem är nu historia med fri dynamisk teknik i IRONCAD.

Dra-och-släpp färdiga 3D-former, parter och sammanställningar från eller till Kataloger. Dra i handtag och snappa mot andra parter direkt i sammanställningen för att göra exakta förändringar på några sekunder! Använd 2D sketch och extrudera till 3D – om och när det passar. Filhanteringen är tidsbesparande, konstruera direkt i sammanställningen i en & samma fil. Länka ut delar till externa filer bara om och när ni vill. Ni kan fokusera på konstruktion istället för administration. Genom ett smartare sätt att skapa i 3D är IRONCAD är effektivare, mer lättanvänt och flexiblare än traditionella CAD-lösningar.